top of page

MEDIA

Spotlight on Jyväskylän suurin korkeakouluopiskelijoiden asiatapahtuma.
 
Spotlightin konseptiin kuuluu osaamista kehittävä työpaja ja päätapahtumana toimii kolmen puhujan puhujashow. 

KESKUSTELUN HERÄTTÄJÄ


Tavoitteenamme on haastaa opiskelijoita muodostamaan teemoistamme omia näkemyksiä ja hyödyntämään tarjoamiamme tarinoita sekä työkaluja elämässään. Arjessa ei aina malta pysähtyä miettimään omaa käyttäytymistään, arvojaan tai unelmiaan. Siksi Spotlightissa pysähdytään muun muassa näiden asioiden ääreen yhdeksi päiväksi. Opiskelijalähtöinen näkökulmamme monipuolistaa myös yleistä keskustelua merkityksellisestä elämästä.


 
ASENTEIDEN MUUTTAJA


Kyseenalaistamme perinteisiä käsityksiä oppimisesta ja opiskelusta. Jo tänä päivänä pelkkä opintoputkessa suorittaminen ei riitä vastaamaan tämän hetken haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin siviili- kuin työelämässä. Opiskelijat arvostavat entistä enemmän työn merkityksellisyyttä kuin taloudellista vakautta. Lisäksi työelämässä tarvitaan taitoja, joita on sekä hankittava että kehitettävä itsenäisesti koulunpenkkien ulkopuolella. Sisäinen palo asioita ja ilmiöitä kohtaan korostuu. Maailman ja teknologian kehittymisen myötä tämä trendi vain vahvistuu.

 


 AKTIIVINEN VAIKUTTAJA

Koska haluamme luoda pysyviä muutoksia opiskelijoiden ajatteluun ja arkeen, olemme läsnä sekä digitaalisissa viestintäkanavissa että kaupungilla. Päätapahtuman lisäksi tuotamme aktiivisesti sisältöä blogiimme ja sosiaaliseen mediaan sekä järjestämme useampia pienempiä tapahtumia lukuvuoden aikana.
 


Lisätietoja Spotlightista antaa projektipäällikkö.

 

bottom of page