top of page

YHTEISTYÖKUMPPANIT

academy_logo_w_tag_RGB.png

ACADEMY ON TULEVAISUUDEN KOULU

Mahdollistamme tehokkaan väylän uudelle uralle kouluttamalla ja työllistämällä motivoituneet ja oikeat valmiudet omaavat osaajat uuteen ammattiin, niille toimialoille, joilla on todellinen osaamispula. 

 

Suomen teknologiateollisuus julkaisi toukokuussa 2018, että Suomeen tarvitaan yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Tämänhetkiset koulutuslaitokset ja -ohjelmat eivät pysty vastaamaan tähän tarpeeseen tarpeeksi nopeasti ja siksi täytyy luoda uusia ja ketteriä tapoja kouluttaa ihmisiä uudelle uralle. 

 

Academyn oman pedagogisen mallin yhtenä kulmakivenä on accelerated learning, jossa ihminen voidaan kouluttaa täysin uuteen osaamiseen lyhyessä ajassa. Academyn koulutusohjelmiin valitaan henkilöt tiukan rekrytointiprosessin läpi, jossa painotetaan henkilöiden kognitiivisia kykyjä sekä motivaatiota. 

 

Haluamme luoda Academystä maailman parhaan kiihdytetyn oppimisen koulutusohjelman ja tähän mennessä olemme kouluttaneet kansainvälisesti jo yli 500 henkilöä. Academy on osa Academic Work-konsernia, joka on yksi pohjoismaiden suurin henkilöstöpalvelualan yritys. 
 

voimisto-logo_tummalle-taustalle.png

Voimisto on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Uskomme tulevaisuudessa yhteiskuntamme kehittyvän suuntaan, jota kutsumme vuorovaikutusyhteiskunnaksi. Teknologia tulee olemaan entistä vahvemmin läsnä arjessa, robotit tekevät rutiininomaiset työt paremmin kuin ihminen ja työkohtaamiset hoidetaan vuorovaikutusteknologian mahdollistamilla etätapaamisilla. Tämä kaikki johtaa tilanteeseen, jossa odotukset kasvokkaiskohtaamisille kasvavat.

Meillä on tällä hetkellä loputtomasti  mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, tehdä itseämme tunnetuksi ja kasvattaa verkostojamme. Silti töissä voidaan huonosti. Vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen kehittäminen on jo nyt kilpailuetu. Työntekijät sitoutuvat yhteisöön ja ihmisiin. Työ tuntuu merkitykselliseltä, kun sitä tekee yhdessä. Haluamme auttaa Suomea kehittymään vuorovaikutusyhteiskunnaksi. Vuorovaikutussuhde kerrallaan.
 

bottom of page