top of page

SIDOSRYHMÄT

JYVÄSKYLÄ ENTREPRENEURSHIP SOCIETY RY

Jyväskylä Entrepreneurship Society - kavereiden kesken JES - on poikkitieteellinen yhteisö opiskelijoilta opiskelijoille. JES:n tarkoituksena on tarjota alueen korkeakouluopiskelijoille rento ja innostava ympäristö, jossa voi törmätä uusiin ihmisiin, ajatuksiin ja ideoihin, saada apua ideoiden eteenpäin viemiseen, oppia uutta, kasvaa ihmisenä, inspiroitua ja jopa työllistyä.

 

JES järjestää monenlaisia tapahtumia, jotka ovat ilmaisia ja avoimia korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta. Tarjontaan kuuluu verkostoitumisen mahdollistavia kuukausittaisia brunsseja, inspiroivia puhujatapahtumia sekä erilaisia työpajoja ja paljon muuta.

 

Spotlight on JES:in suurin yksittäinen tapahtumakokonaisuus, jonka projektipäällikkö valitaan vuosittain järjestön hallituksen syyskokouksessa. Spotlight tuokin JES:in tapahtumakalenteriin yhden vuoden isoimmista kohokohdista.

KASVU OPEN

Kasvuyrittäjyyden tukemiseen ja pk-yritysten sparraamiseen erikoistuneen Kasvu Openin tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Sparraukseen vuosittain valitut yritykset pääsevät ilmaiseen valmennusohjelmaan, joka huipentuu lokakuussa Kasvu Open Karnevaaliin 24.-25.10. Paviljongissa. Karnevaalissa kuullaan kasvutarinoiden lisäksi muun muassa 100 yrityksen pitchaukset.

 

Kasvu Open järjestetään Spotlightin kanssa samaan aikaan Paviljongissa. Tapahtumakonseptien välillä tehtävä yhteistyö mahdollistaakin entistä monipuolisemmat sisällöt tapahtumien kävijöille.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Uno Cycnaeuksen Jyväskylään perustama Suomen ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari sai alkunsa vuonna 1863. Seminaarin pohjalta on kasvanut 155 vuodessa kuuden tiedekunnan, 15 000 opiskelijan ja lähes 2600 työntekijän sykkivä ja ihmisläheinen tiedeyhteisö.  Ihmisläheisyys näkyy yliopistossa muun muassa Student Life toimintamallissa, jonka tarkoituksena on huolehtia opiskelun edellytyksistä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

 

Student Lifen lisäksi Spotlightia ovat mahdollistamassa neljä tiedekuntaa: matemaattis-luonnontiteellinen, humanistis-yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu.
 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä, sitä Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa olla tulevaisuudessa. JAMK tekee aktiivista yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa ja omaa laajat kansainväliset verkostot. Yli 8000 opiskelijan ja 700 henkilökunnan jäsenen korkeakoulussa työelämän vaatimuksiin vastaaminen on toiminnan keskiössä. Osaaminen halutaan muuttaa kilpailukyvyksi. 

JAMK on mukana mahdollistamassa Spotlightia tukeakseen Keski-Suomen aluekehitystä ja korkeakouluopiskelijoiden osaamisen syventymistä.
 

bottom of page