top of page
Search
  • Writer's pictureVieraskynä

Vastuullinen sijoittaminen on satsaus tulevaisuuteen ‒ vinkit kestäviin valintoihin

Vastuullinen sijoittaminen, eettinen sijoittaminen, kestävä sijoittaminen – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vastuullisuusasiat puhuttavat myös sijoitusmaailmassa niin kuin kaikilla muillakin toimialoilla.


Minulle vastuullisuus sijoituskohteissa on itsestäänselvyys, jonka näen ensisijaisesti järkevänä sijoituskriteerinä: tavoitteenani on kerryttää varallisuutta pitkäjänteisesti tulevaisuutta varten, ja uskon, että vastuullisuuteen panostavat yritykset ovat olemassa 30 vuoden päästäkin.


ESG-mittaristo päätöksenteon apuna

Sijoittajien avuksi on luotu monia kestävän kehityksen mittareita, joiden valossa sijoituskohteen vastuullisuutta voi arvioida. Yleisesti mittaroinnissa puhutaan ESG-tekijöistä, jossa vastuullisuus jaetaan kolmen eri osa-alueen eli ympäristön (environment E), sosiaalisen oikeudenmukaisuuden (social S) ja hyvän hallinnollin tai yrityskulttuurin (governance G) kautta.


ESG-mittaristo ei kuitenkaan ole aukoton, sillä kriteerit hakevat vielä muotoaan ja niitä voidaan tulkita eri tavoin. Siksi kohdetta valitessa on joskus vaikeaa tietää, kuinka vastuullinen kohde oikeasti on. Myös sijoittajilla on omat ja joskus eriävät mielipiteensä siitä, mitkä tekijät vastuullisuudessa ovat merkityksellisiä.


LähiTapiolalla vastuullisuus on sisäänrakennettu

Meillä LähiTapiolalla vastuullinen sijoittaminen on otettu vakavasti. Olemme Suomen paras varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa jo kolmatta vuotta peräkkäin (Scandinavian Financial Research -tutkimus 2018, 2019 ja 2020).


Vakuutusyhtiönä sijoittaminen on meille elinehto. Sijoitamme vakuutusmaksuista saadut rahat mahdollisimman hyvin, jotta vahinkojen sattuessa meillä on varallisuutta korvata vahinkoja. Säästämisen ja sijoittamisen palveluissa tarjoamme myös asiakkaillemme samaa asiantuntijuutta kuin omia varojamme sijoittaessa.


LähiTapiolalle vastuullisuus ei ole vain mittareiden tutkimista, vaan salkunhoitajamme tekevät jatkuvasti sijoituspäätösten tueksi omaa analyysiä vastuullisuusasioista. Lisäksi vaikutamme sijoituskohteisiimme niin yhtiökokousten, yritys- ja kumppanitapaamisten kuin vaikuttamishankkeiden kautta, jolloin pääsemme edistämään kestävän kehityksen teemoja myös yritysten päätöksenteossa. Kuluttajille olemme luoneet valmiita kestävien kohteiden rahastoja, joissa vastuullisuusasioilla on erityinen painoarvonsa.


Vastuullisuus kiinnostaa, tekoja tarvitaan lisää

Kun tapaan työssäni asiakkaita, monet ovat kiinnostuneita kohteiden vastuullisuudesta. Valitettavasti tutkimukset kuitenkin kertovat, että sijoituspäätöksiä tehdessä vastuullisuusvalinnat jäävät usealla vain puheen tasolle. Onneksi monet nuoret ovat yhä enemmän kiinnostuneita niin sijoittamisesta kuin vastuullisuudesta. Todennäköisesti vastuullisuuden huomioiminen tuleekin saamaan tulevaisuudessa yhä enemmän painoarvoa.


Tärkeintä on ymmärtää, että vastuullisuus ei tarkoita tuotoista luopumista. Pääsääntöisesti vastuulliset kohteet ovat myös hyviä sijoituskohteita, sillä kestävä kehitys on osa riskienhallintaa ja satsaus pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tuottojen lisäksi sijoittaja vaikuttaa maailmaan myös isossa mittakaavassa, kun hän ohjaa panostustaan kestäviin kohteisiin.


Vinkit vastuulliseen sijoittamiseen

Alla muutama tärppi siihen, miten voit pohtia vastuullisuutta omia sijoitusvalintoja tehdessäsi:

  1. Mieti, mikä sinulle on erityisen tärkeää, millä tavoin haluat vaikuttaa maailmaa ja kiinnitä huomiota juuri näihin mittareihin. Haluatko esimerkiksi sijoittaa rahasi kestävän kehityksen ympäristötekoihin vai riittääkö sinulle, että kohde täyttää ESG-mittariston tietyt kriteerit.

  2. Kohteiden valinnassa poissulkeminen on helpoin vaihtoehto. Mieti esimerkiksi mihin toimialalle tai maahan et välttämättä haluaisi sijoittaa. Monet pohjoismaiset yritykset ovat jo tiukemman lainsäädännön vuoksi etumatkalla vastuullisuusasioissa.

  3. Jos vastuullisuus painaa valinnassasi, sinun on todennäköisesti valittava aktiivisesti hoidettu rahasto. Passiiviset, pienikuluiset indeksirahastot eivät yleensä ota vastuullisuutta mitenkään huomioon.

  4. Mikäli haluat perehtyä asiaan lisää, olemme koonneet vastuullisen sijoittamisen tueksi selkeän ja kattavan tietopaketin, johon pääset tutustumaan tästä linkistä.

Blogin kirjoittaja on vastuulliseen sijoittamiseen perehtynyt LähiTapiola Keski-Suomen sijoitusasiantuntija Petteri Monni.


34 views0 comments

Comments


bottom of page