top of page
Search
  • Writer's picturejkles-webmaster

Kolmen lainauksen kautta itsevarmemmaksi - Miten kehittää omaa itsevarmuutta?

Itsevarmat ihmiset saavuttavat suuria, heitä ihaillaan ja he saavat kaiken vaikuttamaan helpommalta. Itsevarmuus on yksi viehättävimmistä piirteistä ihmisessä, ja epävarmuus päinvastoin heijastuu yksilöstä myös ympärille: miten kukaan muu voi nähdä kuin upea olet, jos et näe sitä itsekään?Life is ten percent what you experience and ninety percent how you respond to it. ― Dorothy M. Neddermeyer

Itsevarmuus, tai sen puute, on usein tekemiemme ratkaisujen pohjalla oleva tunne. Se, miten ajattelet ja tunnet, vaikuttaa käyttäytymiseesi. Itsevarmuudesta puhuttaessa puhutaan nimenomaan tunteesta, sillä itsevarmuus vaihtelee tilanteesta ja ajasta. Usein kuvitellaan, että itsevarmuuden kanssa synnytään, ja että sen kehittäminen olisi ylitsepääsemättömän haasteellista. Tämä ei ole totta - tunteita voi opetella säätelemään ja käsittelemään paremmin, ja tämä sama pätee tietysti myös itsevarmuuteen.

You are the only person on earth who can use your ability. – Zig Ziglar

Olemme kaikki vastuussa itse itsestämme. Kukaan ei tule elämään elämäämme puolestamme. Jokaisella meillä on taitoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät meistä uniikkeja. Sinä olet ainoa ihminen maapallolla, joka voi käyttää juuri sinun taitojasi. Tämän sisäistäminen on voimaannuttavaa, sillä ei ole toista ihmistä, joka voisi antaa juuri sinun panoksesi tälle maailmalle.

Because one believes in oneself, one doesn’t try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn’t need others’ approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.― Lao Tzu

Ne asiat, joihin emme itse voi vaikuttaa, eivät saisi määrittää itsevarmuuttamme. Samoin muut ihmiset eivät saisi vaikuttaa itsevarmuuteemme, ainakaan negatiivisesti. Elämme itseämme varten, joten muiden hyväksyntä ei ole lopulta tärkeää, se on kuitenkin vain yhden ihmisen näkemys jostakin asiasta. Lisäksi on hyvä opetella balanssia sen välille, mitä kehitystä kannattaa tavoitella, ja mitä asioita taas sallii itselleen. Fyysinen pituus on esimerkki sallimisesta, sillä siihen ei voi itse vaikuttaa. Elät pituutesi kanssa joka päivä loppuelämäsi ajan, joten miksi käyttää energiaa asian murehtimiseen. Kehityksen tavoittelun näkökulmasta huono itsevarmuus on toisaalta osittain ponnahduslauta muutokseen. Se ei saisi kuitenkaan liikaa ajaa tavoittelemaan aina parempia saavutuksia, sillä tietyssä mielessä aina voi olla suositumpi, kauniimpi tai parempi koulussa. “Minä riitän” -lausahdus onkin hyvä toistaa itselle aika ajoin. Anna itsellesi lupa olla joskus huono, niin muutkin ovat.


Koska itsevarmuus ei ole pysyvä ominaisuus, on sen opettelu toisaalta helpompaa, mutta toisaalta sen ylläpitäminen vaatii tasaista työtä. Tässä vielä vinkkejä itsevarmuuden kehittämiseen:


1) Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka auttavat itsevarmuutesi kasvattamisessa. Vastavuoroisesti vältä ihmisiä, joilla on negatiivinen vaikutus itsevarmuuteesi. Huono energia ja esimerkiksi sinuun kohdistuvat negatiiviset kommentit ovat huonoksi itsevarmuutta vahvistaessa.


2) Pysähdy ja kiitä. Jokainen meistä onnistuu joskus. Pysähdy näiden hetkien edessä, ja kiitä itseäsi onnistumisista: Hyvä minä!


3) Kehitä itsetuntemustasi ja tunnista vahvuutesi. Kaikessa ei yksinkertaisesti voi olla kovin hyvä, ja vaikka välillä tekisikin mieli verrata muihin, muista, että muillakin on luultavasti samanlaisia tuntemuksia jostakin muusta asiasta.


4) Ole armollinen itsellesi: kukaan ei todennäköisesti näe virheitäsi yhtä pahana kuin sinä itse.


5) Älä pidättele itseäsi, äläkä anna muiden pidätellä itseäsi. Elät vain kerran, joten mieti siis uudelleen ennen kuin ensi kerralla rajoitat itseäsi.


+++


Kokeile vierasta ympäristöä, missä sinulla ei ole tuttuja toimintamalleja. Tämä voi olla esimerkiksi ulkomaanmatka yksin, tai vaikkapa uusi harrastus. Uusi ympäristö ja ihmiset eivät tunne sinua ja tapojasi: mikä olisikaan siis parempi paikka opetella kehittämään itsevarmuutta ja testaamaan omia rajoja sen suhteen?

956 views

Comments


bottom of page